Описание
  • Възраст: 2+
  • Разполага с дървени блокове, които могат да създадат шест различни картинки с участието на Pepe & Friends!
  • Насърчава децата да изследват и създават, докато учат.
  • След като сте овладели всеки от пъзелите, предизвикайте се да видите колко бързо можете да ги разрешите с памет.